Gambaran Kosmos Ibarat Cerita Si Buta Dan Seekor Gajah

Oleh: Infomedikini


Kosmologi adalah pengetahuan tentang asal usul dan evolusi Kosmos atau istilah lainnya adalah Sekalian Alam.


Kosmos adalah ruang angkasa yang menempatkan bumi, bulan, planet-planet, matahari, bintang-bintang dan galaksi-galaksi.


Istilah lain bagi Kosmos adalah Universe. Lain-lain unsur dalam Universe adalah ruang, masa dan tenaga (energi).


Si Buta Dan Seekor Gajah


Pemahaman tentang asal usul dan evolusi Kosmos yang semata-mata berlandaskan akal lojik dan maklumat terhad dari sebahagian kecil Kosmos adalah ibarat cerita Si Buta yang cuba mendapatkan gambaran susuk seekor gajah hanya dengan memegang bahagian tertentu haiwan berkenaan dan tidak seluruh susuk gajah tadi. Si Buta tadi akan hanya mendapat gambaran yang salah.


Kosmos adalah terlalu-terlalu luas dan kandungannya pula adalah tersangat-tersangat banyak dan kompleks. Ia boleh dibaratkan sebagai sebuah bangunan pencakar langit puluhan tingkat tingginya yang tidak mampu ditinjau dan diperiksa dari bilik ke bilik dan tingkat demi tingkat.


Lohong hitam

Lohong hitam atau black hole. Penghargaan buat: Pasukan EHT


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa). Surah Al-Baqarah 2:22.


Manfaat Kosmologi


Kosmologi adalah subjek berat yang membebankan akal fikir. Dengan adanya kefahaman yang betul tentang Kosmos, apa jua teori dan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan fakta dan keterangan dalam al-Quran akan dapat ditapis dan seterusnya dibuang.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Surah A-li'Imraan 3:191


Asal Usul Kosmos


Fakta-fakta penting tentang Kosmos banyak terdapat dalam al-Quran. Kosmos adalah ciptaan Allah SWT dan siap dalam enam masa.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan segala keindahannya); dan apabila Ia berkehendak (untuk menjadikan) suatu, maka Ia hanya berfirman kepadanya: "Jadilah engkau!" Lalu menjadilah ia. Surah Al-Baqarah 2:117.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Ia bersemayam di atas Arasy; Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti) dan (Ia pula yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (semuanya) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Al-A'raaf 7:54.


Lihat Dengan Mata Kepala


Untuk memahami sesuatu yang kompleks, misteri dan ghaib bukanlah senang. Ia adalah satu bebanan buat akal. Al-Quran terlebih dahulu merumuskan fakta tepat tentang Kosmos ia itu sebelum tanggapan bumi sebagai rata bertukar kepada tanggapan bumi adalah sebenarnya bulat. Langit adalah indah di pandang mata terutama di waktu malam tapi lebih indah jika dipandang dengan mata dan 'kepala'.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal; A-li'Imraan 3:190.


Galaksi


Komponen utama Kosmos adalah galaksi-galaksi dalam bilangan tidak terkira. Satu daripada galaksi berkenaan adalah Bima Sakti yang menempatkan bumi, bulan, batu-batan angkasa, matahari, bintang dan black hole.


Galaksi terdekat masih terlalu jauh dari bumi. Adalah mustahil untuk melihat sebuah galaksi jiran dari jarak yang dekat dan bagi galaksi yang jauh, imej pandang dekat adalah mustahil untuk dirakam.


Foto Dan Imej


Imej bagi sebahagian kecil dari Universe adalah bahan tatapan yang dikagumi. Apa-apa sahaja yang berada di sebahagian besar Universe tak mungkin dapat ditatap sampai bila-bila.


Meskipun imej seluruh Universe mustahil dapat ditatap, anggap sahaja imej yang tiada itu sebagai sama seperti imej-imej yang sudah ada.


Susun Atur Dan Pergerakan


Ibarat lawatan ke muzium, gambaran susun atur dan koleksi-koleksi pameran yang tidak sempat dilawati masih boleh digambarkan dalam kepala dengan membaca buku panduan dan melihat peta susun atur bahan-bahan pameran.


Pendekatan sama terpakai untuk kefahaman tentang Kosmos. Al-Quran mengandungi keterangan dan maklumat yang membolehkan akal fikir mendapat gambaran tentang asal usul, susun atur, pencahayaan dan pergerakan Kosmos.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas). Surah Al-Anbiyaa'- 21:33.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui; Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. (Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Surah Yaa Siin - 36:39-40.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dia lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian Ia menuju dengan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna; dan Ia Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Al-Baqarah 2:29.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Yang Menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapapun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan: Al-Baqarah 2:107.


Rumusan: Kejadian Kosmos adalah ditakdirkan, bukan dari evolusi. Kosmos adalah dibawah penguasaan dan pentadbiran Allah SWT.


Bulan berputar sambil mengelilingi bumi atas landasannya, bumi berputar pada paksinya sambil mengelilingi matahari atas landasannya. Semuanya bergerak atas satah yang sama. Bila ketiga-tiganya bergerak secara sistematik dan ikut landasan, lahirlah pergerakan yang harmonis hinggakan perlanggaran antara bulan, bumi dan matahari tidak berlaku dalam Sistem Solar


Dari segi pencahayaan, tidak timbul isu bahagian mana bumi yang mendapat cahaya terlebih dahulu dan yang mana kemudian kerana objek yang berputar pada paksinya akan menjadi terang dan gelap secara bersilih ganti. Justeru malam tidak mendahului siang dan siang tidak mendahului malam.


Sistem Solar


Planet-planet


Sistem Solar: Matahari jadi pusat bagi gerakan membulat atau gerakan mengeliling yang disempurnakan oleh bulan, bumi dan planet-planet. Sumber imej: NASA


Putaran galaksi

Galaksi berpusar dan galaksi juga turut mara.


Templat Kosmos


Komponen utama Universe adalah berbilion-bilion galaksi yang berpusar dan bergerak maju dengan arah tertentu tanpa henti. Pergeseran dan perlanggaran pastinya boleh berlaku jika pergerakan galaksi adalah secara rawak.


Namun setelah berbilion tahun cahaya berlalu bilangan imej galaksi yang berlanggar sesama sendiri adalah terlalu kecil.


Lojiknya hanya susun atur dan pergerakan yang sama seperti Sistem Solar yang dapat mengharmoniskan pergerakan-pergerakan berbilion galaksi. Jika benar, Sistem Solar adalah templat bagi seluruh Universe dan sebab itulah sistem ini diperjelaskan dan diperincikan dalam al-Quran!?


Tawaf Rentas Kosmos


Bumi adalah sebahagian dari Universe. Apa saja yang ada di atas bumi adalah juga sebahagian dari Universe.


PerkataanTawaf dari sudut linguistik, adalah berasal dari perkataan Arab iaitu Taafa. Secara teknikalnya ia merujuk kepada pergerakan mengelilingi sesuatu ikut landasan sebanyak satu pusingan. Atau dalam konteks ibadah ialah mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh pusingan.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dan (ingatlah) ketika Kami jadikan Rumah Suci (Baitullah) itu tempat tumpuan bagi umat manusia (untuk Ibadat Haji) dan tempat yang aman; dan jadikanlah oleh Kamu Makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dan Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail (dengan berfirman): "Bersihkanlah Rumahku (Kaabah dan Masjid Al-Haraam dari segala perkara yang dilarang) untuk orang-orang yang bertawaf, dan orang-orang yang beriktikaf (yang tetap tinggal padanya), dan orang-orang yang rukuk dan sujud". Al-Baqarah 2:125.


Tawaf adalah pergerakan yang paling lancar, harmonis dan selamat untuk ribuan jemaah atau pengunjung ke suatu tempat.


Bila diperhatikan corak pergerakan dalam Tawaf dan pergerakan bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, bintang mengelilingi pusat galaksi dan galaksi mengelilingi pusat Universe, boleh nampak persamaannya.


Makanya, dari aspek linguistik dan teknikal, akal fikir akan menyimpul bahawa gerak Tawaf adalah bersifat rentas Kosmos.


Dengan mengambil kira elektron juga mempamerkan gerak tawaf mengelilingi nukleus, tidak salah mengatakan bahawa gerak Tawaf adalah trade mark Universe.


Atom

Elektron bergerak dalam bulatan mengelilingi nukleus seperti Sistem Solar dan gerak Tawaf


Awan elektron menampakkan imej gerak Tawaf mengelilingi nukleus.


Pusaran air laut: gerak tawaf air laut berperanan untuk mengurangkan suhu laut yang meningkat angkara tangan perosak.


Ikan bertawaf

Ikan seolah-olah sedar akan gerakan harmonis yang terhasil dari gerak tawaf


Ikan seolah-olah sedar akan gerakan harmonis yang terhasil dari gerak tawaf

Kesesakan Jejas Gerak Tawaf


Bila bilangan jemaah meningkat tetapi keluasan ruang Tawaf tidak meningkat selari, akan berlaku kesesakan yang mampu menjejaskan kelancaran dan keharmonisan ibadah Tawaf. Projek Makkah 2050 adalah solusinya.


Kaaba

Makkah 2050: Mengurangkan kesesakan dengan membina laluan Tawaf bertingkat.


Kuasa Vorteks


Bila air dan udara panas mempamerkan gerak Tawaf, akan terbentuklah kolum vorteks yang memiliki kuasa sedutan sama seperi sedutan pembersih hampagas.


Pusaran air

Pusaran Air: objek berhampiran akan di sedut ke arah pusat pusaran.


Eye of cyclone


Eye of cyclone: kuasa sedutan puting beliung yang terbentuk mampu menerbangkan objek berat. Kejadian yang ada kaitan dengan pemanasan global?


Spinning black hole


Pusaran black hole: Berperanan sebagai pembersih hampagas angkasa dari sisa-sisa dan serpihan-serpihan bintang dan galaksi.


Pergeseran galaksi

Pergeseran dua galaksi. Serpihan-serpihan dari pergeseran galaksi adalah unsur-unsur yang mengganggu kelancaran dan keharmonisan Kosmos.


Kesimpulan


Bila kefahaman bergantung pada imej komputer dan bukan imej mata kasar, sentuhan skrin dan bukan sentuhan fizikal, ia mungkin betul dan mungkin tidak. Akhirnya hanya ada akal fikir untuk mengiakan yang benar dan menidakkan yang salah.


Last-Modified: Fri, 12 March 2021 21:00:00 GMT


Home🏠

Ulasan

Terbaru

⬅Tatal ke kiri

Covid-19
Pandemik

⬅Tatal ke kiri


Bahasa Malaysia
EURO 2020

EURO 2020 Budapest: Hungary catat sifar kes positif

4 Julai 2021

Baca seterusnya

EURO 2020 Budapest telah berlangsung selama 23 hari dengan stadium perlawanan dipenuhi oleh puluhan ribuan penonton.


Kes positif COVID-19 harian pada 3 Julai 2021 adalah sifar!


Angka COVID-19 Hungary pada 3 Julai 2021


Inilah pertama kali Hungary mencatatkan angka sifar dalam tempoh EURO 2020 berlangsung.


Halaman Utama
Tabung oksigen

Harga Isi Ulang Oksigen di Jakarta Naik Rp 3.000 - Rp 5.000 Per Tabung

2 Julai 2021

Baca seterusnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga isi ulang oksigen melonjak Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per tabung berbagai ukuran di salah satu sentra penjualan di Setiabudi, Jakarta Selatan.


Kenaikan harga terjadi sejak dua minggu lalu, menyusul lonjakan kasus COVID-19 di Ibu Kota. "Lonjakan pembelian isi ulang oksigen ini terjadi sejak dua minggu lalu," kata pengelola depot pengisian oksigen Krisna Okta Wira di Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2021), seperti dikutip Antara.


Adapun ukuran yang paling banyak diisi ulang oksigen, lanjut dia, di antaranya tabung ukuran satu meter kubik yang kini dihargai Rp 18.000 sekali isi ulang atau naik Rp 3.000 dari harga sebelumnya Rp 15.000.


Rata-rata kenaikan untuk tabung lainnya, lanjut dia, hingga mencapai Rp 5.000 per tabung.


Untuk pengisian oksigen untuk tabung paling kecil berukuran 0,5 meter kubik dihargai Rp 10.000, tabung ukuran 1,5 meter kubik mencapai Rp 25.000.


Sedangkan pengisian oksigen untuk tabung ukuran dua meter kubik mencapai Rp 30.000 dan tiga meter kubik mencapai Rp 40.000.


"Rata-rata yang isi ulang itu warga biasa untuk kebutuhan di rumah tapi ada juga dari Puskesmas," imbuhnya. Menurut dia, pada hari biasa pembeli yang rutin mengisi ulang oksigen tidak lebih dari 100 orang per hari.


Namun, sejak dua minggu lalu jumlah pembeli melonjak menjadi sekitar 200 orang per hari.


Ini sumbernya


Halaman Utama
Calitan naso-farinks

Sedikit tentang komplikasi calitan hidung

Selasa, 29 Jun 2021

Baca seterusnya

Calitan naso-farinks dan oro-farinks dilakukan seperti dalam imej di atas bagi mengampil sampel dan seterusnya diuji sama ada sampel tadi mengandungi virus COVID-19 atau sebaliknya


Semenjak pandemik ini bermula, beratus-ratus juta kali calitan hidung dan kerongkong telah dilakukan di serata dunia dan ini adalah komplikasi yang direkodkan.


1. Perdarahan hidung (epistaksis).
2. Alat calitan terpatah dan tertinggal di dalam hidung.
3. Kecederaan yang menjurus kepada kebocoran cecair serebrospinal.
4. Dislokasi sendi temporomandibular


Memandangkan banyak ujian calitan dilakukan setiap hari di serata dunia, insiden tentunya akan bertambah. Namum secara umumnya risiko komplikasi calitan orofarinks dan nasofarinks adalah amat rendah.


Halaman Utama
Vaksin COVID-19

COVID-19: Makna vaksinasi penuh

Selasa, 8 Jun 2021

Baca seterusnya

Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh.


Vaksin adalah bahan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan berupaya merangsang produksi antibodi.


Vaksinasi penuh tercipta dua minggu selepas dos kedua bagi vaksin 2 dos atau selepas dos pertama bagi vaksin 1 dos.


Secara umumnya, vaksinasi penuh membolehkan penerimanya mengadaptasi semula kebanyakan norma-norma lama.


Dari sudut kesihatan, vaksin penuh bukan sahaja mengurangkan risiko baginya mendapat jangkitan malah sekiranya mendapat jangkitan, ia tidaklah begitu teruk.


Halaman Utama
Masjid di Jakarta

Indonesia Buat Ketetapan Tiada Mudik Lebaran Pada Tahun Ini

Friday, 16 April, 2021

Baca seterusnya

Jakarta, Kominfo - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.


Ketentuan yang tertuang dalam SE yang ditandatangani Ketua Satgas Doni Monardo pada tanggal 7 April 2021 ini berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.


“Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 – 17 Mei 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan terakhir di lapangan,” ujarnya dalam SE.


Ditegaskan Doni, pelanggaran terhadap SE ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Penerbitan SE ini dilatarbelakangi adanya potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun ini baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang memiliki risiko terhadap peningkatan laju penularan Covid-19Halaman Utama
Vaksin dan picagari

Penawar COVID-19 Masih Didambakan

27 Oktober, 2020

Baca seterusnya

Dalam tempoh 6 bulan selepas ujikaji terapeutik terbesar di dunia iaitu Solidarity Therapeutics Trial bermula, ia telah berjaya menghasilkan bukti-bukti konklusif tentang keberkesanan ubat-ubatan bagi merawat COVID-19.


Keputusan interim daripada Solidarity Therapeutics Trial kelolaan WHO itu telah menunjukkan bahawa ubat-ubat berikut: iaitu remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir dan interferon sama ada memilki sedikit saja keberkesanan atau tiada kesan langsung ke atas mortaliti 28 hari atau paras kesembuhan pesakit.


Kajian di 30 buah negara itu adalah bertujuan bagi melihat keberkesanan beberapa jenis rawatan terhadap aspek-aspek seperti mortaliti keseluruhan, bila prosedur ventilasi bermula dan jangka masa pesakit berada di hospital.


Progres yang dicapai oleh Solidarity Therapeutics Trial menunjukkan kajian antarabangsa waima dalam situasi pandemik bukanlah suatu yang mustahil untuk dilaksanakan


Seterusnya platform berskala global seperti Solidarity Trial adalah bersedia untuk menilai secara pantas mana-mana rawatan-rawatan baru yang berpotensi di 500 buah hospital yang mengambil bahagian.


Terbaru, beberapa lagi ubat antiviral, immunomodulators dan antibodi monoklonal anti-SARS COV-2 sedang dipertimbangkan untuk dinilai.


Halaman Utama
English
omicron   height=

First Confirmed Case of Omicron Variant Detected in the United States

2 December, 2021

Baca seterusnya

The California and San Francisco Departments of Public Health have confirmed that a recent case of COVID-19 among an individual in California was caused by the Omicron variant (B.1.1.529). The individual was a traveler who returned from South Africa on November 22, 2021. The individual had mild symptoms that are improving, is self-quarantining and has been since testing positive. All close contacts have been contacted and have tested negative.


Genomic sequencing was conducted at the University of California, San Francisco and the sequence was confirmed at CDC as being consistent with the Omicron variant. This will be the first confirmed case of COVID-19 caused by the Omicron variant detected in the United States


On November 26, 2021, the World Health Organization (WHO) classified a new variant, B.1.1.529, as a Variant of Concern and named it Omicron and on November 30, 2021, the United States also classified it as a Variant of Concern. CDC has been actively monitoring and preparing for this variant, and we will continue to work diligently with other U.S. and global public health and industry partners to learn more. Despite the detection of Omicron, Delta remains the predominant strain in the United States


The recent emergence of the Omicron variant (B.1.1.529) further emphasizes the importance of vaccination, boosters, and general prevention strategies needed to protect against COVID-19. Everyone 5 and older should get vaccinated and boosters are recommended for everyone 18 years and older


Halaman Utama
Ubat Ivermectin

Merck Statement on Ivermectin use During the COVID-19 Pandemic

2 Julai, 2021

Baca seterusnya

KENILWORTH, N.J., Feb. 4, 2021 – Merck (NYSE: MRK), known as MSD outside the United States and Canada, today affirmed its position regarding use of ivermectin during the COVID-19 pandemic. Company scientists continue to carefully examine the findings of all available and emerging studies of ivermectin for the treatment of COVID-19 for evidence of efficacy and safety. It is important to note that, to-date, our analysis has identified:


- No scientific basis for a potential therapeutic effect against COVID-19 from pre-clinical studies;
- No meaningful evidence for clinical activity or clinical efficacy in patients with COVID-19 disease, and;
- A concerning lack of safety data in the majority of studies.


We do not believe that the data available support the safety and efficacy of ivermectin beyond the doses and populations indicated in the regulatory agency-approved prescribing information.


Halaman Utama
DNA repairs occurs at specific loci of the neuronal cell

Malaysia will get 1,387,200 doses of vaccine provided by the COVAX Facility.

Teusday, 8 June 2021

Baca seterusnya

Malaysia received a second batch of COVID-19 vaccines on 21 May 2021, shipped via the COVAX Facility, a partnership between WHO, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi, and UNICEF. This is another important step in the fight against the COVID-19 pandemic and supporting immunization efforts by the Government of Malaysia.


The Government of Malaysia through the Ministry of Health and Ministry of Science, Technology and Innovation has been working together with WHO and UNICEF to bring life-saving vaccines to Malaysia.


The 559 200 doses of Oxford/AstraZeneca vaccines that arrived follow the 21 April COVAX shipment of 268 800 doses to Kuala Lumpur, Malaysia.


In total, Malaysia has received 828,000 doses of the expected 1,387,200 doses of AstraZeneca vaccine provided by the COVAX Facility.

In total, Malaysia has received 828 000 doses of the expected 1 387 200 doses of Oxford/AstraZeneca vaccine provided by the COVAX Facility.


Halaman Utama
Sinovac vaccine

China Sinovac vaccine is 100% effective against severe COVID-19 infection?

Friday, 16 April 2021

Baca seterusnya

Bloomberg spoke to two experts about the vaccines, zeroing in on the Sinovac Biotech Ltd. shot, which has been the focus of a crisis in confidence after it posted efficacy levels of just above 50% in a final stage trial in Brazil -- the minimum required by leading global drug regulators.


According to Fiona Russell from the Murdoch Children’s Research Institute in Melbourne and Paul Griffin, a professor from the University of Queensland in Brisbane:


1. For very mild disease, requiring no treatment the efficacy of Sinovac is about 50%.
2. For infections requiring some medical intervention, it’s about 84%.
3. For moderate-to-severe Covid cases, it’s 100%!


Conclusion: That’s what you expect from Covid vaccines -- higher efficacy against more severe infections and lower against milder ones. From what I can see, it looks like a very worthwhile vaccine.Halaman Utama
Virus dilihat bawah elektron mikroskop

COVID-19: Airborne transmission

26 Julai, 2020

Baca seterusnya

Airborne transmission of SARS-CoV-2 can occur during medical procedures that generate aerosols (“aerosol generating procedures”). WHO, together with the scientific community, has been actively discussing and evaluating whether SARS-CoV-2 may also spread through aerosols in the absence of aerosol generating procedures, particularly in indoor settings with poor ventilation.


Thus, a susceptible person could inhale aerosols, and could become infected if the aerosols contain the virus in sufficient quantity to cause infection within the recipient. However, the proportion of exhaled droplet nuclei or of respiratory droplets that evaporate to generate aerosols, and the infectious dose of viable SARS-CoV-2 required to cause infection in another person are not known, but it has been studied for other respiratory viruses.


To date, transmission of SARS-CoV-2 by this type of aerosol route has not been demonstrated; much more research is needed given the possible implications of such route of transmission.


Recent clinical reports of health workers exposed to COVID-19 index cases, not in the presence of aerosol-generating procedures, found no nosocomial transmission when contact and droplet precautions were appropriately used, including the wearing of medical masks as a component of the personal protective equipment (PPE). These observations suggest that aerosol transmission did not occur in this context.


Further studies are needed to determine whether it is possible to detect viable SARS-CoV-2 in air samples from settings where no procedures that generate aerosols are performed and what role aerosols might play in transmission.


Outside of medical facilities, some outbreak reports related to indoor crowded spaces have suggested the possibility of aerosol transmission, combined with droplet transmission, for example, during choir practice, in restaurants or in fitness classes. In these events, short-range aerosol transmission, particularly in specific indoor locations, such as crowded and inadequately ventilated spaces over a prolonged period of time with infected persons cannot be ruled out.


However, the detailed investigations of these clusters suggest that droplet and fomite transmission could also explain human-to-human transmission within these clusters. Further, the close contact environments of these clusters may have facilitated transmission from a small number of cases to many other people (e.g., superspreading event), especially if hand hygiene was not performed and masks were not used when physical distancing was not maintained.


Halaman Utama
Pakai pelitup muka

Use of Cloth Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19

21 Julai, 2020

Baca seterusnya

COVID-19 spreads mainly from person to person through respiratory droplets produced when an infected person coughs, sneezes, talks, or raises their voice (e.g., while shouting, chanting, or singing). These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby or possibly be inhaled into the lungs.


Recent studies show that a significant portion of individuals with COVID-19 lack symptoms (are “asymptomatic”) and that even those who eventually develop symptoms (are “pre-symptomatic”) can transmit the virus to others before showing symptoms.


To reduce the spread of COVID-19, CDC recommends that people wear cloth face coverings in public settings when around people outside of their household, especially when other social distancing measures are difficult to maintain.


Why it is important to wear a cloth face covering


Cloth face coverings may help prevent people who have COVID-19 from spreading the virus to others. Wearing a cloth face covering will help protect people around you, including those at higher risk of severe illness from COVID-19 and workers who frequently come into close contact with other people (e.g., in stores and restaurants).


Cloth face coverings are most likely to reduce the spread of COVID-19 when they are widely used by people in public settings. The spread of COVID-19 can be reduced when cloth face coverings are used along with other preventive measures, including social distancing, frequent handwashing, and cleaning and disinfecting frequently touched surfaces.


Halaman Utama
Kuiz Baru
Kuiz-27

Vaksin COVID-19

Location of DNA repair inside the neuron cells


Vaksin COVID-19 berguna dalam perkara-perkara berikut kecuali:


Last-Modified: Monday, 29 March 2021 21:00:09 GMT

Kuiz-26

mRNA


Imej mRNA
Sumber: Curevac


Berikut adalah penyataan yang salah mengenai vaksin mRNA COVID-19:


Last-Modified: Monday, 29 March 2021 21:00:09 GMT

Kuiz-25

Video di bawah ini adalah gambaran yang acap kali dipamerkan oleh layout semasa meluncuri laman sesawang.


Kenyataan yang betul tentang video tersebut adalah:

Last-Modified: Wednesday, 7 April 2021 23:00:09 GMT


Diminati