Gambaran Kosmos Ibarat Cerita Si Buta Dan Seekor Gajah

Oleh: Infomedikini


Kosmologi adalah pengetahuan tentang asal usul dan evolusi Kosmos atau istilah lainnya adalah Sekalian Alam.


Kosmos adalah ruang angkasa yang menempatkan bumi, bulan, planet-planet, matahari, bintang-bintang dan galaksi-galaksi.


Istilah lain bagi Kosmos adalah Universe. Lain-lain unsur dalam Universe adalah ruang, masa dan tenaga (energi).


Si Buta Dan Seekor Gajah


Pemahaman tentang asal usul dan evolusi Kosmos yang semata-mata berlandaskan akal lojik dan maklumat terhad dari sebahagian kecil Kosmos adalah ibarat cerita Si Buta yang cuba mendapatkan gambaran susuk seekor gajah hanya dengan memegang bahagian tertentu haiwan berkenaan dan tidak seluruh susuk gajah tadi. Si Buta tadi akan hanya mendapat gambaran yang salah.


Kosmos adalah terlalu-terlalu luas dan kandungannya pula adalah tersangat-tersangat banyak dan kompleks. Ia boleh dibaratkan sebagai sebuah bangunan pencakar langit puluhan tingkat tingginya yang tidak mampu ditinjau dan diperiksa dari bilik ke bilik dan tingkat demi tingkat.


Lohong hitam

Lohong hitam atau black hole. Penghargaan buat: Pasukan EHT


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa). Surah Al-Baqarah 2:22.


Manfaat Kosmologi


Kosmologi adalah subjek berat yang membebankan akal fikir. Dengan adanya kefahaman yang betul tentang Kosmos, apa jua teori dan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan fakta dan keterangan dalam al-Quran akan dapat ditapis dan seterusnya dibuang.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Surah A-li'Imraan 3:191


Asal Usul Kosmos


Fakta-fakta penting tentang Kosmos banyak terdapat dalam al-Quran. Kosmos adalah ciptaan Allah SWT dan siap dalam enam masa.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan segala keindahannya); dan apabila Ia berkehendak (untuk menjadikan) suatu, maka Ia hanya berfirman kepadanya: "Jadilah engkau!" Lalu menjadilah ia. Surah Al-Baqarah 2:117.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Ia bersemayam di atas Arasy; Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti) dan (Ia pula yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (semuanya) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Al-A'raaf 7:54.


Lihat Dengan Mata Kepala


Untuk memahami sesuatu yang kompleks, misteri dan ghaib bukanlah senang. Ia adalah satu bebanan buat akal. Al-Quran terlebih dahulu merumuskan fakta tepat tentang Kosmos ia itu sebelum tanggapan bumi sebagai rata bertukar kepada tanggapan bumi adalah sebenarnya bulat. Langit adalah indah di pandang mata terutama di waktu malam tapi lebih indah jika dipandang dengan mata dan 'kepala'.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal; A-li'Imraan 3:190.


Galaksi


Komponen utama Kosmos adalah galaksi-galaksi dalam bilangan tidak terkira. Satu daripada galaksi berkenaan adalah Bima Sakti yang menempatkan bumi, bulan, batu-batan angkasa, matahari, bintang dan black hole.


Galaksi terdekat masih terlalu jauh dari bumi. Adalah mustahil untuk melihat sebuah galaksi jiran dari jarak yang dekat dan bagi galaksi yang jauh, imej pandang dekat adalah mustahil untuk dirakam.


Foto Dan Imej


Imej bagi sebahagian kecil dari Universe adalah bahan tatapan yang dikagumi. Apa-apa sahaja yang berada di sebahagian besar Universe tak mungkin dapat ditatap sampai bila-bila.


Meskipun imej seluruh Universe mustahil dapat ditatap, anggap sahaja imej yang tiada itu sebagai sama seperti imej-imej yang sudah ada.


Susun Atur Dan Pergerakan


Ibarat lawatan ke muzium, gambaran susun atur dan koleksi-koleksi pameran yang tidak sempat dilawati masih boleh digambarkan dalam kepala dengan membaca buku panduan dan melihat peta susun atur bahan-bahan pameran.


Pendekatan sama terpakai untuk kefahaman tentang Kosmos. Al-Quran mengandungi keterangan dan maklumat yang membolehkan akal fikir mendapat gambaran tentang asal usul, susun atur, pencahayaan dan pergerakan Kosmos.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas). Surah Al-Anbiyaa'- 21:33.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui; Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. (Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Surah Yaa Siin - 36:39-40.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dia lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian Ia menuju dengan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna; dan Ia Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Al-Baqarah 2:29.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Yang Menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapapun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan: Al-Baqarah 2:107.


Rumusan: Kejadian Kosmos adalah ditakdirkan, bukan dari evolusi. Kosmos adalah dibawah penguasaan dan pentadbiran Allah SWT.


Bulan berputar sambil mengelilingi bumi atas landasannya, bumi berputar pada paksinya sambil mengelilingi matahari atas landasannya. Semuanya bergerak atas satah yang sama. Bila ketiga-tiganya bergerak secara sistematik dan ikut landasan, lahirlah pergerakan yang harmonis hinggakan perlanggaran antara bulan, bumi dan matahari tidak berlaku dalam Sistem Solar


Dari segi pencahayaan, tidak timbul isu bahagian mana bumi yang mendapat cahaya terlebih dahulu dan yang mana kemudian kerana objek yang berputar pada paksinya akan menjadi terang dan gelap secara bersilih ganti. Justeru malam tidak mendahului siang dan siang tidak mendahului malam.


Sistem Solar


Planet-planet


Sistem Solar: Matahari jadi pusat bagi gerakan membulat atau gerakan mengeliling yang disempurnakan oleh bulan, bumi dan planet-planet. Sumber imej: NASA


Putaran galaksi

Galaksi berpusar dan galaksi juga turut mara.


Templat Kosmos


Komponen utama Universe adalah berbilion-bilion galaksi yang berpusar dan bergerak maju dengan arah tertentu tanpa henti. Pergeseran dan perlanggaran pastinya boleh berlaku jika pergerakan galaksi adalah secara rawak.


Namun setelah berbilion tahun cahaya berlalu bilangan imej galaksi yang berlanggar sesama sendiri adalah terlalu kecil.


Lojiknya hanya susun atur dan pergerakan yang sama seperti Sistem Solar yang dapat mengharmoniskan pergerakan-pergerakan berbilion galaksi. Jika benar, Sistem Solar adalah templat bagi seluruh Universe dan sebab itulah sistem ini diperjelaskan dan diperincikan dalam al-Quran!?


Tawaf Rentas Kosmos


Bumi adalah sebahagian dari Universe. Apa saja yang ada di atas bumi adalah juga sebahagian dari Universe.


PerkataanTawaf dari sudut linguistik, adalah berasal dari perkataan Arab iaitu Taafa. Secara teknikalnya ia merujuk kepada pergerakan mengelilingi sesuatu ikut landasan sebanyak satu pusingan. Atau dalam konteks ibadah ialah mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh pusingan.


Terjemahan ayat al-Quran berkaitan:


Dan (ingatlah) ketika Kami jadikan Rumah Suci (Baitullah) itu tempat tumpuan bagi umat manusia (untuk Ibadat Haji) dan tempat yang aman; dan jadikanlah oleh Kamu Makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dan Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail (dengan berfirman): "Bersihkanlah Rumahku (Kaabah dan Masjid Al-Haraam dari segala perkara yang dilarang) untuk orang-orang yang bertawaf, dan orang-orang yang beriktikaf (yang tetap tinggal padanya), dan orang-orang yang rukuk dan sujud". Al-Baqarah 2:125.


Tawaf adalah pergerakan yang paling lancar, harmonis dan selamat untuk ribuan jemaah atau pengunjung ke suatu tempat.


Bila diperhatikan corak pergerakan dalam Tawaf dan pergerakan bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, bintang mengelilingi pusat galaksi dan galaksi mengelilingi pusat Universe, boleh nampak persamaannya.


Makanya, dari aspek linguistik dan teknikal, akal fikir akan menyimpul bahawa gerak Tawaf adalah bersifat rentas Kosmos.


Dengan mengambil kira elektron juga mempamerkan gerak tawaf mengelilingi nukleus, tidak salah mengatakan bahawa gerak Tawaf adalah trade mark Universe.


Atom

Elektron bergerak dalam bulatan mengelilingi nukleus seperti Sistem Solar dan gerak Tawaf


Awan elektron menampakkan imej gerak Tawaf mengelilingi nukleus.


Pusaran air laut: gerak tawaf air laut berperanan untuk mengurangkan suhu laut yang meningkat angkara tangan perosak.


Ikan bertawaf

Ikan seolah-olah sedar akan gerakan harmonis yang terhasil dari gerak tawaf


Ikan seolah-olah sedar akan gerakan harmonis yang terhasil dari gerak tawaf

Kesesakan Jejas Gerak Tawaf


Bila bilangan jemaah meningkat tetapi keluasan ruang Tawaf tidak meningkat selari, akan berlaku kesesakan yang mampu menjejaskan kelancaran dan keharmonisan ibadah Tawaf. Projek Makkah 2050 adalah solusinya.


Kaaba

Makkah 2050: Mengurangkan kesesakan dengan membina laluan Tawaf bertingkat.


Kuasa Vorteks


Bila air dan udara panas mempamerkan gerak Tawaf, akan terbentuklah kolum vorteks yang memiliki kuasa sedutan sama seperi sedutan pembersih hampagas.


Pusaran air

Pusaran Air: objek berhampiran akan di sedut ke arah pusat pusaran.


Eye of cyclone


Eye of cyclone: kuasa sedutan puting beliung yang terbentuk mampu menerbangkan objek berat. Kejadian yang ada kaitan dengan pemanasan global?


Spinning black hole


Pusaran black hole: Berperanan sebagai pembersih hampagas angkasa dari sisa-sisa dan serpihan-serpihan bintang dan galaksi.


Pergeseran galaksi

Pergeseran dua galaksi. Serpihan-serpihan dari pergeseran galaksi adalah unsur-unsur yang mengganggu kelancaran dan keharmonisan Kosmos.


Kesimpulan


Bila kefahaman bergantung pada imej komputer dan bukan imej mata kasar, sentuhan skrin dan bukan sentuhan fizikal, ia mungkin betul dan mungkin tidak. Akhirnya hanya ada akal fikir untuk mengiakan yang benar dan menidakkan yang salah.


Last-Modified: Fri, 12 March 2021 21:00:00 GMT


Home🏠

Ulasan

Covid-19
Pandemik
Bahasa Malaysia
logo Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Solidariti, Solidariti, Solidariti

27 Oktober, 2020

Baca seterusnya

Graf kumulatif mingguan Covid-19 global


Graf di atas adalah kes kumulatif mingguan COVID-19 global.


Musim panas yang baru berlalu gagal dimanfaatkan untuk melandaikan graf berkenaan.


Graf kumulatif mingguan bagi Brazil


graf kumulatif mingguan bagi India


Pun begitu India yang berada di tangga ke-2 dan Brazil di tangga ke-3 bagi jumlah kes positif global telah menampakkan perkembangan positif iaitu bergerak melepasi puncak tertinggi dan terus bergerak secara menurun.


Dalam masa yang sama, AS dan Eropah yang baru menghabiskan musim panas tanpa CMO/PKP tidak berkongsi perkembangan positif seperti mana yang dicapai di India dan Brazil sebaliknya graf mereka (AS dan Eropah) bergerak ke atas secara eksponen.


Graf kumulatif mingguan Eropah


Respons WHO berhubung peningkatan kes positif di Eropah adalah: "jangan putus asa, teruskan usaha kesihatan awam dan kekalkan "solidariti" × 3.


Halaman Utama
Vaksin dan picagari

Penawar COVID-19 Masih Didambakan

27 Oktober, 2020

Baca seterusnya

Dalam tempoh 6 bulan selepas ujikaji terapeutik terbesar di dunia iaitu Solidarity Therapeutics Trial bermula, ia telah berjaya menghasilkan bukti-bukti konklusif tentang keberkesanan ubat-ubatan bagi merawat COVID-19.


Keputusan interim daripada Solidarity Therapeutics Trial kelolaan WHO itu telah menunjukkan bahawa ubat-ubat berikut: iaitu remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir dan interferon sama ada memilki sedikit saja keberkesanan atau tiada kesan langsung ke atas mortaliti 28 hari atau paras kesembuhan pesakit.


Kajian di 30 buah negara itu adalah bertujuan bagi melihat keberkesanan beberapa jenis rawatan terhadap aspek-aspek seperti mortaliti keseluruhan, bila prosedur ventilasi bermula dan jangka masa pesakit berada di hospital.


Progres yang dicapai oleh Solidarity Therapeutics Trial menunjukkan kajian antarabangsa waima dalam situasi pandemik bukanlah suatu yang mustahil untuk dilaksanakan


Seterusnya platform berskala global seperti Solidarity Trial adalah bersedia untuk menilai secara pantas mana-mana rawatan-rawatan baru yang berpotensi di 500 buah hospital yang mengambil bahagian.


Terbaru, beberapa lagi ubat antiviral, immunomodulators dan antibodi monoklonal anti-SARS COV-2 sedang dipertimbangkan untuk dinilai.


Halaman Utama
Jumlah kes bagi Sabah dan Malaysia

Sabah Terus Mencatatkan Kes Positif Harian Tertinggi

27 Oktober, 2020

Baca seterusnya

Negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes positif tertinggi iaitu 927 kes (74.8 peratus) pada 26 Oktober, 2020. Jumlah ini melonjak berikutan kes positif di Penjara Kepayan iaitu 439 kes.


Daripada jumlah tersebut, 30 kes adalah daripada kluster baharu iaitu Kluster Kapor.


Jumlah keseluruhan kes positif di Sabah setakat 26 Oktober, 2020 adalah sebanyak 12,745.


Berikutan dengan itu lebih banyak pengesanan kes secara aktif bakal dijalankan di negeri Sabah. Selain itu, mobilisasi petugas kesihatan dilaksanakan bagi membantu usaha saringan di lapangan dan juga rawatan perubatan.


Aspek logistik dan penghantaran sampel juga telah ditambah baik bagi membolehkan keputusan ujian RTK-Ag dan RT-PCR dapat diperoleh pada kadar lebih cepat.


Halaman Utama
Termometer inframerah

Kesan Negatif Penggunaan Termometer Inframerah

4 Ogos, 2020

Baca seterusnya

Termometer inframerah tanpa sentuh bukanlah alat penembak dan tidak memancarkan radiasi. Ia direkabentuk untuk mengesan dan menyerap isyarat sinaran inframerah dari permukaan kulit yang diubah menjadi isyarat elektrik.


Litar elektronik di dalam termometer ini memproses isyarat elektrik tersebut untukmenentukan suhu tubuh manusia yang diukur dan memaparkannya di skrin paparan. Oleh kerana termometer inframerah tidak memancarkan radiasi berbahaya, ianya selamat untuk digunakan.


Termometer berjenama

English
DNA repairs occurs at specific loci of the neuronal cell

Specific Neuronal Loci For Repairs of Damaged DNA Identified

Sunday, 28 March 2021

Baca seterusnya

Researchers at the 1National Institutes of Health (NIH) have discovered specific regions within the DNA of neurons that accumulate a certain type of damage (called single-strand breaks or SSBs).


Location of DNA repair inside the neuron cells

Imej 1. Sel-sel neuron berwarna jingga. DNA berwarna hijau dan proses pembaikan berwarna kuning.


This accumulation of SSBs appears to be unique to neurons, and it challenges what is generally understood about the cause of DNA damage and its potential implications in neurodegenerative diseases.


Because neurons require considerable amounts of oxygen to function properly, they are exposed to high levels of free radicals—toxic compounds that can damage DNA within cells.


Normally, this damage occurs randomly. However, in this study, damage within neurons was often found within specific regions of DNA called “enhancers” that control the activity of nearby genes.


Last-Modified: Sunday, 28 March 2021 22:04:33 GMT


Halaman Utama
Ubat-ubatan jenis NSAIDs

NSAIDs may cause rare kidney problems in unborn babies

26 Ogos, 2020

Baca seterusnya

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) around 20 weeks or later in pregnancy may cause rare but serious kidney problems in an unborn baby.


This can lead to low levels of amniotic fluid surrounding the baby and possible complications.


NSAIDs are commonly used to relieve pain and reduce fevers. They include medicines such as aspirin, ibuprofen, naproxen, diclofenac, and celecoxib.


After around 20 weeks of pregnancy, the unborn babies’ kidneys produce most of the amniotic fluid, so kidney problems can lead to low levels of this fluid.


Amniotic fluid provides a protective cushion and helps the unborn babies’ lungs, digestive system, and muscles develop.


Although this safety concern is well known among certain medical specialties, we wanted to communicate our recommendations more widely to educate other health care professionals and pregnant women.


This issue affects all NSAIDs that are available by prescription and those that can be bought over-the-counter (OTC) without a prescription - CDC.


Halaman Utama: home
Vaksin dalam botolnya

Vaccine: Progress on COVAX

26 Ogos, 2020

Baca seterusnya

At present there are nine vaccines that are part of this dynamic portfolio; which is constantly being reviewed and optimised to ensure access to the best possible range of products.


Even now, discussions are ongoing with four more producers.


And a further nine vaccines are currently under evaluation for the longer term.

Investing in the COVAX Facility is the fastest way to end this pandemic and ensure a sustainable economic recovery.


Through the allocation framework, COVAX will ensure that low-, middle- and high-income countries all receive the vaccine in a timely way as soon as there is supply of a safe and effective vaccine.


The success of the COVAX Facility hinges not only on countries signing up to it, but also filling key funding gaps for both the research and development work and to support lower-income economies within the facility.


A number of vaccines are now in the final stage of clinical trials and we all hope we will have multiple successful candidates that are both safe and effective.


Our only way out of this pandemic is together.


Halaman Utama: home
Virus dilihat bawah elektron mikroskop

COVID-19: Airborne transmission

26 Julai, 2020

Baca seterusnya

Airborne transmission of SARS-CoV-2 can occur during medical procedures that generate aerosols (“aerosol generating procedures”). WHO, together with the scientific community, has been actively discussing and evaluating whether SARS-CoV-2 may also spread through aerosols in the absence of aerosol generating procedures, particularly in indoor settings with poor ventilation.


Thus, a susceptible person could inhale aerosols, and could become infected if the aerosols contain the virus in sufficient quantity to cause infection within the recipient. However, the proportion of exhaled droplet nuclei or of respiratory droplets that evaporate to generate aerosols, and the infectious dose of viable SARS-CoV-2 required to cause infection in another person are not known, but it has been studied for other respiratory viruses.


To date, transmission of SARS-CoV-2 by this type of aerosol route has not been demonstrated; much more research is needed given the possible implications of such route of transmission.


Recent clinical reports of health workers exposed to COVID-19 index cases, not in the presence of aerosol-generating procedures, found no nosocomial transmission when contact and droplet precautions were appropriately used, including the wearing of medical masks as a component of the personal protective equipment (PPE). These observations suggest that aerosol transmission did not occur in this context.


Further studies are needed to determine whether it is possible to detect viable SARS-CoV-2 in air samples from settings where no procedures that generate aerosols are performed and what role aerosols might play in transmission.


Outside of medical facilities, some outbreak reports related to indoor crowded spaces have suggested the possibility of aerosol transmission, combined with droplet transmission, for example, during choir practice, in restaurants or in fitness classes. In these events, short-range aerosol transmission, particularly in specific indoor locations, such as crowded and inadequately ventilated spaces over a prolonged period of time with infected persons cannot be ruled out.


However, the detailed investigations of these clusters suggest that droplet and fomite transmission could also explain human-to-human transmission within these clusters. Further, the close contact environments of these clusters may have facilitated transmission from a small number of cases to many other people (e.g., superspreading event), especially if hand hygiene was not performed and masks were not used when physical distancing was not maintained.


Halaman Utama: home
Pakai pelitup muka

Use of Cloth Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19

21 Julai, 2020

Baca seterusnya

COVID-19 spreads mainly from person to person through respiratory droplets produced when an infected person coughs, sneezes, talks, or raises their voice (e.g., while shouting, chanting, or singing). These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby or possibly be inhaled into the lungs.

Recent studies show that a significant portion of individuals with COVID-19 lack symptoms (are “asymptomatic”) and that even those who eventually develop symptoms (are “pre-symptomatic”) can transmit the virus to others before showing symptoms.

To reduce the spread of COVID-19, CDC recommends that people wear cloth face coverings in public settings when around people outside of their household, especially when other social distancing measures are difficult to maintain.

Why it is important to wear a cloth face covering

Cloth face coverings may help prevent people who have COVID-19 from spreading the virus to others. Wearing a cloth face covering will help protect people around you, including those at higher risk of severe illness from COVID-19 and workers who frequently come into close contact with other people (e.g., in stores and restaurants).

Cloth face coverings are most likely to reduce the spread of COVID-19 when they are widely used by people in public settings. The spread of COVID-19 can be reduced when cloth face coverings are used along with other preventive measures, including social distancing, frequent handwashing, and cleaning and disinfecting frequently touched surfaces.

Halaman Utama: home
Kuiz Baru

INFOMEDIKINII

Kuiz-27

Vaksin COVID-19

Location of DNA repair inside the neuron cells


Vaksin COVID-19 berguna dalam perkara-perkara berikut kecuali:


Last-Modified: Monday, 29 March 2021 21:00:09 GMT

Kuiz-26

mRNA


Imej mRNA
Sumber: Curevac


Berikut adalah penyataan yang salah mengenai vaksin mRNA COVID-19:


Last-Modified: Monday, 29 March 2021 21:00:09 GMT

Kuiz-25

Video di bawah ini adalah gambaran yang acap kali dipamerkan oleh layout semasa meluncuri laman sesawang.

Kenyataan yang betul tentang video tersebut adalah:

Last-Modified: Wednesday, 7 April 2021 23:00:09 GMT

Kuiz-24Imej di atas adalah sebahagian daripada Sistem Solar. Kenyataan yang benar mengenai sistem ini adalah:


Kuiz-23

Sekiranya butang A, B dan C diklik sekali atau berulang-ulang kali, anda akan lihat susunan asal angka-angka itu bertukar kepada susunan yang baru dan tertentu.

Adapun kenyataan yang betul bagi setiap susunan-susunan baru itu adalah:

Kuiz-22

R-naught

R naught


R-naught adalah bilangan individu-individu yang bakal dijangkiti oleh satu kes positif. Kenyataan yang benar tentang R-naught adalah:

Last-Modified Friday, 5 March 2021 14:04:00 GMT

Statistik
COVID 19
Global (April 3):
130,329,376 kes(+)
Maut Sedunia:
2,839,716 kes
France:
4,802,463 kes(+)
India:
12,392,260 kes(+)
Brazil:
12,910,082 kes(+)
Amerika:
30,609,693 kes(+)
Diminati